Licence en Europe

pays
ville
domaines d'études 
langue 
statut d'université  
Gdańsk, Pologne

Multimedia i grafika komputerowa

premier cycle - licence
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: informatiques
système d'études: à temps plein, à temps partiel
site Web d'université: www.wsb.pl/gdansk
Twoja wiedza i umiejętności
  • obróbka plików graficznych
  • tworzenie animacji z wykorzystaniem obiektowych języków skryptowych
  • praca nad filmami wideo, szczególnie w zakresie ich edycji oraz montażu
  • organizacja przedsięwzięć multimedialnych
  • profesjonalne programy graficzne
  • urządzenia i techniki multimedialne.
Privacy Policy