Licence en Europe

pays
ville
domaines d'études 
langue 
statut d'université  
Dąbrowa Górnicza, Pologne

Administration publique

Administracja publiczna

premier cycle - licence
parcours: Administration
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: économiques et administratives
système d'études: à temps plein, à temps partiel
site Web d'université: www.wsb.edu.pl
Studia na specjalności administracja publiczna wyposażają studentów w szczegółową wiedzą o prawach i mechanizmach funkcjonowania administracji publicznej i samorządu terytorialnego.
Privacy Policy