pays
voïvodie
ville
domaines d'études 
langue 
système d'études  
type d'université - Pologne  
statut d'université  
Chorzów, Pologne

Prawo i zarządzanie

premier cycle - licence
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: juridiques
système d'études: à temps plein, à temps partiel
site Web d'université: www.wsb.pl/chorzow/
Specjalność prawo i zarządzanie przygotowuje studentów do obsługi prawnej wspierającej pracę menedżerów. W programie specjalności zaplanowane zostały przedmioty pozwalające lepiej zrozumieć wyzwania, z którymi muszą zmierzyć się osoby zarządzające współczesnymi przedsiębiorstwami.
Privacy Policy