pays
voïvodie
ville
domaines d'études 
langue 
système d'études  
type d'université - Pologne  
statut d'université  
Bydgoszcz, Pologne

Bankowość i innowacje finansowe

premier cycle - licence
parcours: Finance
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: économiques et administratives
système d'études: à temps plein, à temps partiel
site Web d'université: www.wsb.pl/bydgoszcz/
Twoja wiedza i umiejętności: nowoczesne technologie wykorzystywane w funkcjonowaniu oraz zarządzaniu bankami i instytucjami finansowymi zasady identyfikowania i zarządzania ryzykiem bankowym aktualne regulacje prawne oraz standardy określające zasady funkcjonowania banków i instytucji finansowych instrumenty finansowe oraz zasady funkcjonowania rynków kapitałowych zasady oceny ryzyka inwestycyjnego.
Privacy Policy