pays
voïvodie
ville
domaines d'études 
langue 
système d'études  
type d'université - Pologne  
statut d'université  
Bydgoszcz, Pologne

Bezpieczeństwo militarne i siły zbrojne RP

premier cycle - licence
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: services de sécurité
système d'études: à temps plein, à temps partiel
site Web d'université: www.wsb.pl/bydgoszcz/

Twoja wiedza i umiejętności:

 • struktury i organizacja sił zbrojnych w Polsce
 • broń stosowana w polskiej armii
 • prawo konfliktów zbrojnych i zasadnicze problemy jego przestrzegania
 • główne koncepcje strategiczne w zakresie bezpieczeństwa militarnego w skali globalnej.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • • międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
 • struktura organizacyjna sił zbrojnych RP i NSR
 • bronioznawstwo
 • wyposażenie i uzbrojenie sił zbrojnych RP
 • współczesne konflikty zbrojne
 • jednostki specjalne w wybranych krajach świata
 • strategie bezpieczeństwa Polski i NATO.

Praca dla Ciebie:

 • siły zbrojne RP
 • Żandarmeria Wojskowa
 • Narodowe Siły Rezerwowe.
Privacy Policy