pays
ville
domaines d'études 
langue 
statut d'université  
Varsovie (Warszawa), Pologne

Bezpieczeństwo społeczne

premier cycle - licence
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: services de sécurité
système d'études: à temps plein, à temps partiel
site Web d'université: www.akademia.mil.pl
  • Description:

  • pl
Podstawowe przedmioty specjalności Bezpieczeństwo społeczne to: Bezpieczeństwo w środowisku społecznym, Biomedyczne podstawy bezpieczeństwa, Człowiek i mikrostruktury społeczne, Diagnozowanie środowiska społecznego, Podstawy polityki społecznej, Konflikty i negocjacje, Marketing polityczny, Interwencja kryzysowa i Podstawy bezpieczeństwa personalnego.
Privacy Policy