Varsovie (Warszawa), Pologne

Bezpieczeństwo powszechne

premier cycle - licence
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: services de sécurité
système d'études: à temps plein, à temps partiel
  • Description:

  • pl
Specjalność Bezpieczeństwo powszechne obejmuje następujące główne przedmioty: Służby, inspekcje i straże, Ochrona ludności i ratownictwo, Podstawy zarządzania kryzysowego, Niepubliczne podmioty bezpieczeństwa powszechnego, Administracja publiczna w zarządzaniu kryzysowym, Obrona cywilna, Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, Bezpieczeństwo ekologiczne i Ochrona infrastruktury krytycznej.
Privacy Policy