Licence en Europe

pays
ville
domaines d'études 
langue 
statut d'université  
Varsovie (Warszawa), Pologne

Współczesne konflikty zbrojne

premier cycle - licence
parcours: Défense
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: services de sécurité
système d'études: à temps plein, à temps partiel
site Web d'université: www.akademia.mil.pl/
współczesne konflikty zbrojne – specjalność przygotowująca analityków zajmujących się zagrożeniami i wyzwaniami współczesnego bezpieczeństwa.
Privacy Policy