pays
ville
domaines d'études 
langue 
statut d'université  
Lublin, Pologne

Matematyka ubezpieczeniowa

premier cycle - licence
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: mathématiques et statistiques
système d'études: à temps plein
site Web d'université: www.umcs.pl
Absolwenci tej specjalności, obok gruntownego przygotowania matematycznego, nabywają wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach. Mogą być zatrudniani w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach inwestycyjnych, korporacjach gospodarczych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli. W połączeniu ze studiami II stopnia na tym samym kierunku na specjalności aktuarialnej studia te dają możliwość lepszego przygotowania się do zdawania egzaminu aktuarialnego
Privacy Policy