Licence en Europe

pays
ville
domaines d'études 
langue 
statut d'université  
Varsovie (Warszawa), Pologne

Administration

Administracja

premier cycle - licence
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: économiques et administratives
système d'études: à temps plein, à temps partiel
site Web d'université: www.wsb.pl/warszawa

Realizowane programy nauczania pozwalają na pogłębienie wiedzy ogólnej na temat realizacji zadań przez jednostki administracji publicznej. Absolwent jest przygotowany do podejmowania zadań w ramach procedury udzielania zamówień publicznych oraz w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji.

Privacy Policy