Les étudiants en Europe

Licence en Europe

pays
ville
domaines d'études 
langue 
statut d'université  
Turku, Findlande

Engelska språket och litteraturen

premier cycle - licence
Langue: finnoisétudes en finnois
site Web d'université: www.abo.fi
Akademiska studier i det engelska språket och litteraturen har en betydligt vidare målsättning än skolans språkundervisning. Förmåga att uttrycka sig väl på det främmande språket är ett grundläggande krav. Även om färdighet i språket också ingår som ett moment i utbildningen på universitetsnivå, utgör det endast en del av den. De andra huvudmomenten är språkvetenskap, litteraturkännedom och kulturkunskap.
Aller à

Study in Poland
agh_en_220_300.jpg
Privacy Policy