pays
voïvodie
ville
domaines d'études 
langue 
système d'études  
type d'université - Pologne  
statut d'université  
Wrocław, Pologne

Comptabilité

Rachunkowość

premier cycle - licence
parcours: Finance
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: économiques et administratives
système d'études: à temps plein, à temps partiel
site Web d'université: www.wsb.pl/wroclaw
Praktyczna znajomość rachunkowości to kompetencja niezbędna na różnorodnych stanowiskach we wszystkich gałęziach współczesnej gospodarki. Dlatego pracodawcy poszukują specjalistów wykwalifikowanych w tej dziedzinie. Zapotrzebowanie na nich rośnie również w związku z obserwowanym od kilku lat trendem outsourcingu usług księgowych.
Privacy Policy