Toruń, Pologne

Prawo i zarządzanie w praktyce

premier cycle - licence
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: juridiques
système d'études: à temps plein, à temps partiel
 • Description:

 • pl
Specjalność prawo i zarządzanie w praktyce przygotuje Cię do prowadzenia działalności gospodarczej pod względem ekonomicznym i prawnym. Ma ona charakter między kierunkowy, gdyż zarządzanie w granicach prawa to najważniejsze działanie mające na celu osiąganie pożądanych wyników ekonomicznych. Wiedza nabyta w ramach specjalności ma służyć optymalnemu rozwiązywaniu problemów różnych organizacji - czyli szybko, prawidłowo i w sposób kompleksowy.

Twoja wiedza i umiejętności:
 • interpretowanie przepisów prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych oraz prawa podatkowe w praktyce gospodarczej
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych
 • aktywne uczestnictwo w postępowaniu mediacyjnym i egzekucyjnym
 • zabezpieczanie roszczeń materialnych i niematerialnych
 • uwzględnianie zasad prawnych w organizacji przedsiębiorstwa, strategii, planowaniu inwestycji, przekształceniach organizacyjnych.

Praca dla ciebie:


 • stanowiska na wszelkich szczeblach zarządzania w organizacjach
 • członek organów firmy, rad pracowniczych, zarządów związków zawodowych
 • stanowiska w działach prawnych i ekonomiczno-finansowych
 • organizator projektów doskonalenia procesów zarządzania
 • pracownik firmy doradczej
 • pracownik kancelarii prawnych i firm windykacyjnych.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • Możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich.
 • Uczelnia oferuje również studia podyplomowe na różnorodnych kierunkach biznesowych oraz studia MBA.
 • Prezentujemy zastosowanie elementów teoretycznych w praktyce.
 • Kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności, które przygotują Cię do wejścia na rynek pracy.
site Web d'université: www.wsb.pl/torun
Privacy Policy