Toruń, Pologne

Kadry i płace

premier cycle - licence
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: juridiques
système d'études: à temps plein, à temps partiel
 • Description:

 • pl

Twoja wiedza i umiejętności:

 • interpretacja i praktyczne stosowanie norm prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych
 • interpretacja przepisów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych przez instytucje publiczne
 • zasady i procedury postępowania z zatrudnionymi w małych i dużych organizacjach
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • udział pracowników w zarządzaniu zakładem pracy
 • zasady zatrudniania cudzoziemców
 • obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników
 • obowiązki pracodawców w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • korzystanie z narzędzi informatyczno-kadrowych wspomagających pracę kadrowo-płacową.
Wybrane przedmioty specjalnościowe:
 • prawo pracy
 • ubezpieczenia społeczne i świadczenia z nich wynikające
 • zasady zatrudniania cudzoziemców
 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • zasady przetwarzania danych osobowych
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Praca dla Ciebie:
 • pracownik kadr i płac we wszystkich organizacjach
 • doradca przedsiębiorcy
 • samodzielna obsługa małych i dużych przedsiębiorstw
 • specjalista w zakresie znajomości przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • specjalista w zakresie zasad zatrudniania pracowników, w tym cudzoziemcówprowadzenie własnej działalności gospodarczej.
site Web d'université: www.wsb.pl/torun
Privacy Policy