Licence en Europe

pays
ville
domaines d'études 
langue 
statut d'université  
Poznań, Pologne

Menedżer finansowy

premier cycle - licence
parcours: Finance
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: économiques et administratives
système d'études: à temps partiel
site Web d'université: www.wsb.pl/poznan/

Twoja wiedza i umiejętności
Po ukończeniu specjalności będziesz:

 • korzystać z controllingu w procesach zarządzania podmiotami gospodarującymi
 • opisywać oraz interpretować sytuację i wyniki finansowe działalności gospodarczej
 • znać instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego, w tym finansowe instrumenty pochodne
 • charakteryzować i przeprowadzać analizy portfelowe
 • korzystać z systemów informatycznych przy prowadzeniu analizy technicznej i podejmować efektywne decyzje w tym zakresie
 • wskazywać możliwości i ograniczenia wykorzystywania kredytów bankowych w działalności jednostek
  gospodarujących
 • opisywać alternatywne, pozakredytowe źródła finansowania działalności gospodarczej.

Praca dla Ciebie
Przykładowe miejsca pracy:

 • własna firma
 • dział finansowo-księgowy przedsiębiorstwa
 • firma konsultingowa
 • bank
 • doradca finansowy
Privacy Policy