Licence en Europe

pays
ville
domaines d'études 
langue 
statut d'université  
Poznań, Pologne

Santé et sécurité au travail

Bezpieczeństwo i higiena pracy

premier cycle - ingénieur
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: d'ingénieur et techniques
système d'études: à temps partiel
site Web d'université: www.wsb.pl/poznan/
Twoja wiedza i umiejętności

Po ukończeniu tej specjalności będziesz:

  • znał/a aktualne przepisy z zakresu prawnej ochrony pracy,potrafił/a ocenić i kontrolować ryzyko zawodowe oraz tworzyć plany redukcji tego ryzyka,
  • potrafił/a zidentyfikować niebezpieczne i szkodliwe czynniki środowiska pracy,
  • znał/a regulacje dotyczące wypadków przy pracy oraz zasady postępowania powypadkowego. ,
  • przygotowany/a do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP,
  • znał/a podstawy psychologii konfliktu i sztuki negocjacji.

Praca dla Ciebie

  • służby BHP w dużych podmiotach gospodarczych
  • własna działalność gospodarcza (szkoleniowa) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
  • kontroler bezpieczeństwa procesów produkcyjnych
  • konsultant ds. wdrażania nowych technologii.
Privacy Policy