Poznań, Pologne

Prawo i zarządzanie

premier cycle - licence
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: juridiques
système d'études: à temps plein, à temps partiel
 • Description:

 • pl

Twoja wiedza i umiejętności 
Po ukończeniu studiów będziesz:

 • znać stosowane w biznesie przepisów prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego i finansowego, prawa pracy i prawa międzynarodowego
 • interpretować regulacje prawne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym wchodzenia na nowe rynki, ochrony konkurencji i konsumenta, ochrony patentowej, ochrony danych osobowych
 • obsługiwać spółki prawa handlowego i organy tych spółek, takie jak rada nadzorcza, zarząd, zgromadzenie wspólników
 • rozumieć znaczenie takich pojęć jak projekt, proces, cel, wskaźnik efektywności, zespół, lider
 • znać zasady kierowania zespołem i organizacji firmy

Praca dla Ciebie 

 • działy prawne przedsiębiorstw
 • biura zarządu przedsiębiorstw
 • kancelarie prawnicze
 • firmy doradcze
 • organy administracji gospodarczej
 • własna firma
 • doradca prawny
 • asystent radcy prawnego
 • specjalista ds. umów
 • kierownik biura zarządu
 • pracownik działu kadr
 • menedżer zarządzający wiedzą w przedsiębiorstwie
 • specjalista ds. zarządzania ryzykiem.
site Web d'université: www.wsb.pl/poznan/
Privacy Policy