Licence en Europe

pays
ville
domaines d'études 
langue 
statut d'université  
Poznań, Pologne

Administration publique

Administracja publiczna

premier cycle - licence
parcours: Administration
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: économiques et administratives
système d'études: à temps plein, à temps partiel
site Web d'université: www.wsb.pl/poznan/

Twoja wiedza i umiejętności
Po ukończeniu studiów na tej specjalności będziesz:

 • mieć wiedzę z zakresu funkcjonowania sądów powszechnych i administracyjnych oraz prokuratury
 • znać procedurę karną i cywilną oraz sądowo-administracyjną, a także procedury postępowania przed europejskimi sądami
 • mieć szeroką praktyczną wiedzę o ustroju adwokatury, radców prawnych i notariatu
 • znać wszelkie procedury ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 • sprawnie posługiwać się instrumentami zarządzania środkami materialnymi w wymiarze
  sprawiedliwości.

Praca dla Ciebie

 • sądy powszechne
 • sądy administracyjne
 • prokuratura
 • kancelarie adwokackie
 • kancelarie radcowskie
 • kancelarie notarialne
 • kancelarie komornicze
 • protokolant sądowy
 • inspektor w sekretariacie sądu rejonowego
 • inspektor w sekretariacie sądu okręgowego
 • asystent prawnika.
Privacy Policy