Licence en Europe

pays
ville
domaines d'études 
langue 
statut d'université  
Poznań, Pologne

Procesy i projekty logistyczne

premier cycle - ingénieur
parcours: Logistyka
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: économiques et administratives
système d'études: à temps partiel
site Web d'université: www.wsb.pl/poznan/
Rosnąca na rynku konkurencja wymusza na polskich przedsiębiorcach konieczność zwiększonej efektywności,między innymi przez wdrażanie nowoczesnych koncepcji logistycznych. Wraz ze wzrostem roli zarządzania logistycznego w firmach rośnie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się tą dziedziną.
Privacy Policy