Licence en Europe

pays
ville
domaines d'études 
langue 
statut d'université  
Poznań, Pologne

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw

premier cycle - licence
parcours: Finance
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: économiques et administratives
système d'études: à temps plein, à temps partiel
site Web d'université: www.wsb.pl/poznan/
Rachunkowość jest podstawą działalności każdego przedsiębiorstwa – jej prawidłowe prowadzenie jest jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania firmy. Wybierając tę specjalność w WSB, możesz być pewien, że zostaniesz dobrze przygotowany do prowadzenia spraw finansowych w przedsiębiorstwach.
Privacy Policy