Licence en Europe

pays
ville
domaines d'études 
langue 
statut d'université  
Poznań, Pologne

Controlling i finanse przedsiębiorstw

premier cycle - licence
parcours: Finance
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: économiques et administratives
système d'études: à temps plein
formation duale formation duale
site Web d'université: www.wsb.pl/poznan/

Controlling jest wsparciem kierownictwa różnych organizacji przy planowaniu, sterowaniu i kontroli tych podmiotów, procesów i projektów. /jako Student specjalności zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące przygotowania i wykorzystania informacji finansowych w podejmowaniu decyzji oraz analizowania sprawozdań zorientowanych na wspomaganie zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym. Wiedza dostarczona  w ramach specjalności ułatwi  Ci rozumienie procesów finansowych zachodzących w biznesie, natomiast pozyskane umiejętności i kompetencje pozwolą na sporządzanie różnych analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji zarządczych. 

Jako Absolwent specjalności będzie m. in. :

  • korzystać z narzędzi controllingu w procesach oceny działalności podmiotów gospodarczych i podejmowaniu decyzji zarządczych,
  • przygotowywać i interpretować wyniki działalności gospodarczej dla różnych interesariuszy,
  • wykorzystywać finansowy wymiar działalności podmiotów gospodarczych dla wspomagania procesów i decyzji biznesowych.
Privacy Policy