Licence en Europe

pays
ville
domaines d'études 
langue 
statut d'université  
Poznań, Pologne

Administracja w służbie zdrowia

premier cycle - licence
parcours: Administration
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: médecine, santé
système d'études: à temps partiel
site Web d'université: www.wsb.pl/poznan/

W trakcie studiów m.in.:

  • poznasz pojęcia i definicje z zakresu prawa ochrony zdrowia
  • zdobędziesz wiedzę na temat zasad organizacji i zarządzania w systemie ochrony zdrowia

  • zrozumiesz rolę systemu ochrony zdrowia we współczesnym społeczeństwie
  • przygotujesz się do podjęcia pracy w jednostkach ochrony zdrowia 
  • będziesz potrafił korzystać ze źródeł prawa ochrony zdrowia
  • nauczysz się określać celowość istnienia i dokonać oceny rozwiązań prawnych w systemie ochrony zdrowia.

 

Praca dla Ciebie
Po ukończeniu studiów lub w ich trakcie możesz pracować na takich stanowiskach, jak: 

  • specjalista ds. higieny i epidemiologii
  • inspektor ds. gospodarki lekiem
  • kierownik rehabilitacji leczniczej
  • pełnomocnik ds. pacjenta.
Privacy Policy