Licence en Europe

pays
ville
domaines d'études 
langue 
statut d'université  
Poznań, Pologne

Administracja nowoczesnego miasta

premier cycle - licence
parcours: Administration
Langue: polonaisétudes en polonais
système d'études: à temps plein, à temps partiel
site Web d'université: www.wsb.pl/poznan/

W trakcie studiów m.in.:

 • poznasz zasady zarządzania inwestycjami prospołecznymi i efektywnością przedsięwzięć
 • zdobędziesz kompetencje i umiejętności nowoczesnego inwestora i samorządowca
 • nauczysz się planować i znajdować źródła budżetowania inwestycji miejskich
 • dowiesz się, jak wdrażać idee nowoczesnego miasta z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych 
 • nauczysz się zmieniać przestrzeń publiczną dla poprawy jakości życia mieszkańców
 • nauczysz się projektować aktywności społeczne w przestrzeni publicznej i związane z tym inwestycje.
   

Praca dla Ciebie
Po ukończeniu studiów lub w ich trakcie możesz pracować na takich stanowiskach, jak:

 • specjalista ds. rewitalizacji
 • specjalista ds. marketingu gminy, miasta
 • specjalista ds. współpracy z przedsiębiorcami
 • menedżer ds. inwestycji publicznych
 • moderator aktywności społecznych
Privacy Policy