Licence en Europe

pays
ville
domaines d'études 
langue 
statut d'université  
Poznań, Pologne

Handel zagraniczny małych i średnich przedsiębiorstw

premier cycle - licence
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: économiques et administratives
système d'études: à temps plein, à temps partiel
site Web d'université: www.wsb.pl/poznan/

Twoja wiedza i umiejętności
Po ukończeniu tej specjalności będziesz:

 • badać rynki zagraniczne
 • ubezpieczać dostawy i kontrakty międzynarodowe
 • dobierać dystrybutorów w Europie Środkowo-Wschodniej
 • znajdować zagranicznych dostawców i podwykonawców
 • właściwie uwzględniać przepisy celne w imporcie i eksporcie
 • korzystać z różnych form wsparcia publicznego dla eksporterów
 • wykorzystywać potencjał internetu w handlu zagranicznym.

Praca dla Ciebie
Przykładowe miejsca pracy:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne prowadzące sprzedaż poza granicami kraju
 • dystrybutorzy zagranicznych przedsiębiorstw i importerzy
 • przedsiębiorstwa pośredniczące w eksporcie.

Przykładowe stanowiska:

 • specjalista ds. eksportu
 • przedstawiciel ds. kluczowych klientów
 • kupiec
Privacy Policy