Licence en Europe

pays
ville
domaines d'études 
langue 
statut d'université  
Poznań, Pologne

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

premier cycle - ingénieur
parcours: Informatique
Langue: polonaisétudes en polonais
Domaines d'études: informatiques
système d'études: à temps partiel
site Web d'université: www.wsb.pl/poznan/
woja wiedza i umiejętności
Po ukończeniu tej specjalności będziesz:
 • opracowywać i projektować politykę bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • wdrażać rozwiązania w zakresie podpisu elektronicznego i infrastruktury klucza publicznego
 • wdrażać zabezpieczenia aplikacji użytkowych oraz sieci komputerowych
 • wdrażać zabezpieczenia systemów operacyjnych
 • opracowywać procedury bezpieczeństwa danych
 • tworzyć bezpieczne oprogramowania
 • zarządzać bezpieczeństwem informatycznym.

Praca dla Ciebie
Przykładowe miejsca pracy:

 • administracja państwowa
 • banki
 • Policja, wojsko, Straż Graniczna
 • korporacje
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • własna firma.

Przykładowe stanowiska:

 • specjalista ds. bezpieczeństwa
 • specjalista ds. administracji
 • specjalista ds. IT
 • specjalista ds. instalacji, modernizacji oraz serwisu systemów zabezpieczeń
 • audytor bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Privacy Policy